Belajar, menuntut ilmu, menggali pengalaman dari situasi di sekitar kita memang menarik. Dan melihat orang yang begitu semangat seperti Ibu memberikan inspirasi untuk juga menjalani sebagaimana hadist Rasuullah yang menyatakan ‘Utlubul ‘ilmi minal mahdi ilal lahdi’, tuntutlah ilmu dari buaian sampai liang lahat.

Jumat, 09 Juni 2017

GURU BESAR


Forum Komunikasi Keluarga Besar Mbah Buyamin 
mengucapkan selamat kepada:

Prof. Dr. H. Moch. Tolchah, M.Ag.


Yang telah ditetapkan sebagai
Guru Besar / Profesor
Dalam Bidang Pendidikan Islam
Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Tehnologi dan
Perguruan Tinggi Republik Indonesia